تلفن : 05143266148
ایمیل : khayyamind@gmail.com
از ساعت 7 الی 14.30

محصولات محصولات و خدمات واحدهای مستقر در شهرک

سینی تنور گازی

سینی تنور گازی

شرکت : کاویان قطعه

جزئیات
برنر شومینه 30سانت و 40سانت
برنر آبگرمکن مخروطی

برنر آبگرمکن مخروطی

شرکت : کاویان قطعه

جزئیات
برنر راکتی

برنر راکتی

شرکت : کاویان قطعه

جزئیات
برنر آبگرمکن منبعی 14

برنر آبگرمکن منبعی 14

شرکت : کاویان قطعه

جزئیات