تلفن : 05143266148
ایمیل : khayyamind@gmail.com
از ساعت 7 الی 14.30

در تماس باشید

با ما تماس بگیرید

نیشابور - کیلومتر 21 جاده مشهد - تقاطع بولوار توسعه و بهره وری شهرک صنعتی خیام - ساختمان اداری

ساعت کار

از ساعت 7 الی 14.30

اکنون با ما تماس بگیرید

05143266148
09154537730