تلفن : 05143266148
ایمیل : khayyamind@gmail.com
از ساعت 7 الی 14.30

سامانه امور مشترکین

شهرک صنعتی خیام نیشابور

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی خیام

معرفی واحد ، معرفی محصولات و تولیدات واحد و همچنین اطلاعات تماس با واحدصنعتی قابل مشاهده می باشد

معرفی شرکت های برتر مستقر در شهرک صنعتی خیام


 • مدیرعامل :
 • سال تاسیس :
 • نوع فعالیت واحد : خدماتی
 • آدرس وب سایت : مشاهده


 • مدیرعامل : حسین محمدیان
 • سال تاسیس : 1387
 • نوع فعالیت واحد : خدماتی
 • آدرس وب سایت : مشاهده


 • مدیرعامل : سرکار خانم مریم نوقی
 • سال تاسیس : 1379
 • نوع فعالیت واحد : خدماتی
 • آدرس وب سایت : مشاهده

مشاهده فرصت های شغلی واحد های صنعتی مستقر در شهرک و ایجاد رزومه ویژه کارجویان

ایجاد و ارسال رزومه ، مشاهده فرصت های شغلی ،ارتباط با واحد های صنعتی

مدیراناعضای هئیت مدیره

شهرک صنعتی خیام نیشابور

محمد حسین میری

محمد حسین میری

عضو هیات مدیره
سید محمد موسوی

سید محمد موسوی

رئیس هیات مدیره
وحید عطایی

وحید عطایی

نایب رئیس هیات مدیره
مجید عشقی

مجید عشقی

عضو هیات مدیره
علی ذاکر ابوالفضلی

علی ذاکر ابوالفضلی

عضو هیات مدیره
علی اکبر شکیبا

علی اکبر شکیبا

مدیرعامل