شهرک صنعتی خیام (نیشابور)

شهرک صنعتی خیام (نیشابور) (شهرک و منطقه صنعتی) در استان خراسان رضوی واقع شده است. برای مشاهده کاربری ها، شرکت های حاضر و نقشه واحدهای شهرک صنعتی خیام (نیشابور) ، لینک موقعیت مکانی در نقشه و مسیر یابی گوگل ادامه مطلب را مطالعه نمایید.

 

نقشه شهرک صنعتی خیام (نیشابور)  

مشاوره شهرک صنعتی خیام (نیشابور)

مشاوران بین المللی و خبرگان شرکت افق پویان توسعه آماده ارئه خدمات مشاوره تخصصی برای شرکت ها و واحدهای صنعتی و خدماتی حاضر در شهرک صنعتی خیام (نیشابور) جهت بهبود مدیریت فعالیت ها، افزایش سودآوری، کاهش هزینه ها و … می باشند.

مشاوره مدیریت شهرک صنعتی خیام (نیشابور)

مشاوره مدیریت برای تقویت، ارتقا، رشد و توسعه کسب و کارها و شرکت‌های حاضر در شهرک صنعتی خیام (نیشابور) متناسب با شرایط رقابتی بازار جهت حل چالش‌های استراتژیک و خلق سازمان‌هایی پیشرو و توسعه یافته ارائه می شود.

 

اطلاعات شهرک صنعتی خیام (نیشابور)

آدرس و تلفن شهرک صنعتی خیام (نیشابور)

آدرس:

 

موقعیت مکانی در نقشه گوگل

 

موقعیت مکانی شهرک صنعتی خیام (نیشابور) در نقشه گوگل

کاربری ها و لیست کارخانجات شهرک صنعتی خیام (نیشابور)

کاربری های شهرک صنعتی خیام (نیشابور) عبارتند از صنایع:

برق و الکترونیک
خدماتی و کارگاهی
سلولزی
شیمیائی
غذائی و داروئی و بهداشتی
فلزی
کانی غیر فلزی
نساجی

کاربری بلوک های شهرک صنعتی خیام (نیشابور)

شهرک صنعتی خیام (نیشابور) از بلوک های متعددی تشکیل شده است که عبارتند از:

شماره بلوک نوع کاربری بلوک
kha1 خدماتی و کارگاهی
برق(1) برق و الکترونیک
برق(2) برق و الکترونیک
خدمات(1) خدماتی و کارگاهی
خدمات(10) خدماتی و کارگاهی
خدمات(12) خدماتی و کارگاهی
خدمات(13) خدماتی و کارگاهی
خدمات(14) خدماتی و کارگاهی
خدمات(2) خدماتی و کارگاهی
خدمات(3) خدماتی و کارگاهی
خدمات(4) خدماتی و کارگاهی
خدمات(5) خدماتی و کارگاهی
خدمات(8) خدماتی و کارگاهی
خدمات(9) خدماتی و کارگاهی
سلولزی(1) سلولزی
سلولزی(2) سلولزی
سلولزی(3) سلولزی
شیمی(1) شیمیائی
شیمی(2) شیمیائی
شیمی(3) شیمیائی
شیمی(4) شیمیائی
شیمی(5) شیمیائی
شیمی(6) شیمیائی
شیمی(7) شیمیائی
شیمی(8) شیمیائی
شیمی(9) شیمیائی
غذای(19) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذایی(10) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذایی(18) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(1) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(11) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(12) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(13) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(14) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(15) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(16) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(17) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(2) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(3) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(4) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(5) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(6) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(7) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(8) غذائی و داروئی و بهداشتی
غذائی(9) غذائی و داروئی و بهداشتی
فلزی(1) فلزی
فلزی(10) فلزی
فلزی(11) فلزی
فلزی(2) فلزی
فلزی(3) فلزی
فلزی(4) فلزی
فلزی(5) فلزی
فلزی(6) فلزی
فلزی(7) فلزی
فلزی(8) فلزی
فلزی(9) فلزی
کارگاهی 1 خدماتی و کارگاهی
کارگاهی 2 خدماتی و کارگاهی
کارگاهی 3 خدماتی و کارگاهی
کارگاهی 4 خدماتی و کارگاهی
کارگاهی 5 خدماتی و کارگاهی
کارگاهی 6 خدماتی و کارگاهی
کارگاهی 7 خدماتی و کارگاهی
کانی(1) کانی غیر فلزی
کانی(2) کانی غیر فلزی
کانی(3) کانی غیر فلزی
کانی(4) کانی غیر فلزی
کانی(5) کانی غیر فلزی
نساجی(1) نساجی
نساجی(2) نساجی
نساجی(3) نساجی

هیچ پیوستی یافت نشد