توسعه شهرک صنعتی خیام در دستور کار مسئولین شهرستان و استان

توسعه شهرک صنعتی خیام در دستور کار مسئولین شهرستان و استان

  • 1403-03-11
  • امیر حسین شادمهری

دلیل گستردگی مسائل شهرک صنعتی خیام جلسات رسیدگی و ساماندهی این شهرک، در دو نوبت صبح و بعدازظهر تشکیل شد‌.

سید مومن حسینی سرپرست فرمانداری شهرستان زبرخان ضمن عرض خیر مقدم خدمت اعضای حاضر در جلسه، حضور مهندس فرشچی را در شهرستان زبرخان را مغتنم دانست. ایشان در ادامه مشکلات موجود در شهرک صنعتی خیام را برشمرد و گفت:« مهمترین و اصلی ترین مسئله ای که در شهرک صنعتی با آن مواجه هستیم، نیاز مبرم و مهم به برق مصرفی صنایع است که باعث شده است شرکت های تولیدی مختلفی با کمبود برق مواجه شوند و در پیک مصرفی شاهد قطعی برق صنایع بوده ایم.»

سید مومن حسینی ادامه داد:« نیاز است شرکت توزیع برق و همچنین برق منطقه‌ای و دیگر ارگان های دخیل اهتمام و توجه بیشتری نسبت به رفع این مسئله نمایند تا بتوان از تمامی ظرفیت و پتانسیل موجود در شهرک صنعتی خیام استفاده کرد.»

دیگر موضوعی که سرپرست فرمانداری شهرستان زبرخان به آن اشاره نمود وضعیت اراضی در شهرک صنعتی بود که اظهار نمود:« اندک زمین های متروکه و یا مجموعه های تعطیل یا نیمه تعطیل در شهرک صنعتی خیام وجود دارد که نیاز است با مالکین گفتگو کرده تا هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند و به چرخه تولید بازگردند.»

در ادامه مهندس فرشچی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی،  گفت:« ۷۷ شرکت راکد در شهرک صنعتی خیام وجود دارد که هرکدام وضعیت مختلفی دارند برخی در مرحله تجهیز و کسب مجوزات قانونی و برخی کاملا غیرفعال هستند که نیاز است به وضعیت این واحدها رسیدگی شود.

مهندس فرشچی در خصوص مشکل برق مورد نیاز شهرک صنعتی اعلان داشتند که برای نصب ترانس در شهرک، شرکت شرکتها مساعدت لازم را انجام خواهد داد.

پیوست ها

هیچ پیوستی یافت نشد

پیام بگذارید