جستجو ( 311 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

تعاونی دامداران پیشگام نیشابور

مواد غذایی

خوراک دام و طیور پارس دانه

مواد غذایی آقای حسینی

علی صنعتی شرق

مواد غذایی

مجتمع فرآوری گوشت خیام خاورمیا

مواد غذایی

غلامحسین پرتوی فر

مواد غذایی

هرم-ماشینی-نیشابور هرم ماشینی نیشابور

مواد غذایی

صنایع-بهین-اکسیر-جوش صنایع بهین اکسیر جوش

مواد غذایی

امیر نیکجو

مواد غذایی

بنزو شیمی

مواد غذایی

سهیلا رحمانی

مواد غذایی

تعاونی فرآورده های گوشتی صدف ب

مواد غذایی

صنایع غذایی زرین شهد بینالود

مواد غذایی

مروارید سازه بینالود

مواد غذایی

سید احمد امامیان

مواد غذایی

شرق صنعت نیشابور

مواد غذایی

آسیا کاوان حسام

مواد غذایی

رایا شیمی پارسیان

مواد غذایی

مرتضی قدمگاهی

مواد غذایی

پردیس-کاغذ-پاژ پردیس کاغذ پاژ

مواد غذایی

گروه صنعتی سپهر اطلس نگین نیشا

مواد غذایی