محصولات و خدمات مجتمع کشت و صنعت نگین شرق فتاحی

اطلاعاتی ثبت نشده است

ارتباط با مجتمع کشت و صنعت نگین شرق فتاحی

آدرس ما (مجتمع کشت و صنعت نگین شرق فتاحی)

بهره وری 2- قطعات 254و255

شماره های تماس

اطلاعاتی ثبت نشده است

آدرس ایمیل

اطلاعاتی ثبت نشده است

جهت ارسال پیام ، فرم را تکمیل و برروی دکمه ارسال پیام کلیک نمایید و یا از اطلاعات تماس ،برای تماس با مجتمع کشت و صنعت نگین شرق فتاحی استفاده نمایید

آدرس ما روی نقشه