محصولات و خدمات صنایع غذایی پالود پارسیان خیام

اطلاعاتی ثبت نشده است

ارتباط با صنایع غذایی پالود پارسیان خیام

آدرس ما (صنایع غذایی پالود پارسیان خیام)

شهرک صنعتی خیام -بلوار توسعه جنوبی -قطعات 213---215 218-219 233----239

شماره های تماس

اطلاعاتی ثبت نشده است

آدرس ایمیل

اطلاعاتی ثبت نشده است

جهت ارسال پیام ، فرم را تکمیل و برروی دکمه ارسال پیام کلیک نمایید و یا از اطلاعات تماس ،برای تماس با صنایع غذایی پالود پارسیان خیام استفاده نمایید

آدرس ما روی نقشه